Hledat

Kontakt

STAVO VPT S. R. O.

Ing. Ladislav Bárta

Spartakovců 6014/3

708 00 Ostrava-Poruba

stavo@cmail.cz

IČ: 26842653


Ing. Ladislav Bárta

O. Jeremiáše 1932/10

708 00 Ostrava-Poruba

stavo@cmail.cz

IČ: 15424677

STAVO VPT S. R. O.

Firma Ing. Ladislav Bárta – STAVO, jejíž přímým pokračovatelem je společnost STAVO VPT s.r.o., byla založena v roce 1999. Na počátku své existence se firma zaměřila především na rekonstrukce bytových objektů. V těchto domech prováděla firma převážně renovace rozvodů vody, odpadů, ústředního vytápění a rozvodů plynu. Hlavními zadavateli prací byly – Stavební bytové družstvo Nová huť, SBD Hlubina, SBD Frýdek-Místek, SBD Vítkovice, ÚMOb Ostrava-Jih a ÚMOb Ostrava-Poruba.

V roce 2001 zaměstnanci firmy provedli pro výše uvedené objednatele rekonstrukce celkem v 502 bytových jednotkách, v následujícím roce 2002 již firma zrekonstruovala rekordních 658 bytů. Rekonstrukce spočívaly převážně ve výměně starého a nefunkčního pozinkovaného potrubí pro rozvod vody za plastové potrubí typu Hostalen PPR 3, v demontáži původního osinkocementového odpadního potrubí a jeho nahrazení potrubím z odpadního PVC. V roce 2004 firma pokračovala v rekonstrukci bytových rozvodů, zároveň se výrazně na objemu prací podílela, na základě povinnosti vyplývající ze zákona č.406/2000 Sb., montáž termostatických ventilů a regulace otopných soustav jak v bytových domech, tak i ve veřejných budovách.

S postupující celkovou modernizací bytového fondu se společnost začala více orientovat na práce spojené s výstavbou nebo rekonstrukcí, jak objektů občanské vybavenosti, tak i komerčních objektů, či výrobních popřípadě skladovacích hal.

V současné době tedy firma spolupracuje nejen s výše uvedenými investory, ale také jako subdodavatel významných stavebních společností v kraji (např. SV UNIPS s.r.o., LEKOS STAVBY s.r.o., NOSTA s.r.o., IMOS a.s., FEST Ostrava s.r.o.).

Firma je pojištěna proti škodám způsobených vlastní činností u pojišťovny Kooperativa a.s.